Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller er det noe vi kan hjelpe deg med?

Kundeservice

E-post: kundeservice@byggforsk.no
Telefon: 40 00 38 38

Postadresse

SINTEF Community
Postboks 124 Blindern
0314 Oslo

Besøksadresse

Børrestuveien 3
0373 Oslo