Murkatalogen ble opprininelig utgitt av Mur-Sentret.
I 2007 overtok SINTEF Murkatalogen, og har siden implementert kunnskapen i Byggforskserien.
Her finner du de opprinnelige anvisningene i Murkatalogen.
Bilde av Anvisning S1-2

Anvisning S1-2

Dimensjonering av murvegger påkjent av horisontal last Del 2 Diagrammer
LAST NED
Bilde av Anvisning M5

Anvisning M5

Puss og maling. Materialegenskaper og anvendelse. Beskrivelsestekster etter NS 3420-N5, 3. utgave 1999
LAST NED
Bilde av Anvisning P15

Anvisning P15

Våtrom i mur og betong
LAST NED
Bilde av Anvisning S1-1

Anvisning S1-1

Dimensjonering av murvegger påkjent av horisontal last Del 1 Teorigrunnlag
LAST NED
Bilde av Anvisning P1

Anvisning P1

Skallmurvegger og diafragmavegger
LAST NED
Bilde av Produkthefte

Produkthefte

Teglstein
LAST NED
Bilde av Anvisning P9

Anvisning P9

Murte innervegger
LAST NED
Bilde av Anvisning P13

Anvisning P13

Renhold og vedlikehold av keramiske fliser. Metoder, midler og utstyr
LAST NED
Bilde av Anvisning M8

Anvisning M8

Lim og festemasser for keramiske fliser. Fugemasser og fugeprofiler
LAST NED
Bilde av Produkthefte

Produkthefte

Elementskorsteiner
LAST NED
Bilde av Anvisning P4

Anvisning P4

Mål, forband og buer
LAST NED
Bilde av Anvisning P11

Anvisning P11

Skorsteiner og ildsteder
LAST NED
Bilde av Murkatalogen 2006

Murkatalogen 2006

Perm 1
LAST NED
Bilde av Murkatalogen 2006

Murkatalogen 2006

Perm 2
LAST NED
Bilde av Produkthefte

Produkthefte

Mur- og pussmørtler
LAST NED
Bilde av Produkthefte

Produkthefte

Lettklinkerblokker
LAST NED
Bilde av Murmørtelguide

Murmørtelguide

Tillegg til produkthefte om mur- og pussmørtler
LAST NED
Bilde av Produkthefte

Produkthefte

Isolasjon
LAST NED
Bilde av Anvisning M1

Anvisning M1

Tegl og teglmurverk Materialegenskaper
LAST NED
Bilde av Anvisning M2

Anvisning M2

Blokk av blokkmurverk
LAST NED
Bilde av Anvisning M4

Anvisning M4

Murmørtel
LAST NED
Bilde av Anvisning M6

Anvisning M6

Porebetong. Blokk av blokkmurverk. Materialegenskaper
LAST NED
Bilde av Anvisning M7

Anvisning M7

Keramiske fliser. Materialegenskaper
LAST NED
Bilde av Anvisning P2

Anvisning P2

Murte forblendinger
LAST NED
Bilde av Anvisning P3

Anvisning P3

Murverkstilbehør
LAST NED
Bilde av Anvisning P5

Anvisning P5

Puss på isolasjon og flater
LAST NED
Bilde av Anvisning P6

Anvisning P6

Rehabilitering og vedlikehold av murte fasader
LAST NED
Bilde av Anvisning P7

Anvisning P7

Grunnmurer
LAST NED
Bilde av Anvisning P8

Anvisning P8

Massive yttervegger
LAST NED
Bilde av Anvisning P10

Anvisning P10

Etterforankring av skallurvegg og murte forblendinger
LAST NED
Bilde av Anvisning P12

Anvisning P12

Referansebygg
LAST NED
Bilde av Anvisning P14

Anvisning P14

Flislagte betongelementdekker
LAST NED
Bilde av Anvisning P16

Anvisning P16

Beslag
LAST NED
Bilde av Anvisning S2

Anvisning S2

Dimensjonering av uarmerte murvegger påkjent av vertikal belastning
LAST NED
Bilde av Anvisning S3

Anvisning S3

Dimensjonering av murte overdekninger (bjelker)
LAST NED